ห้องพัก  
 
       
 

บ้านเฟื่องฟ้า

 

บ้านลีลาวดี

 

บ้านนารีรัตน์

 

เป็นบ้าน 2 ชั้น รองรับลูกค้าได้ 12 ท่าน
ชั้นบน แบ่งเป็นห้องล่ะ 2 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว
ชั้นล่าง เป็นห้องนอนรวม 8 ท่าน ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง

ราคา 6,900 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 6,000 บาท

 

เป็นบ้าน 2 ชั้น รองรับลูกค้าได้ 12 ท่าน
ชั้นบน แบ่งเป็นห้องล่ะ 2 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว
ชั้นล่าง เป็นห้องนอนรวม 8 ท่าน ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง

ราคา 6,900 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 6,000 บาท

 

เป็นบ้าน 2 ชั้น รองรับลูกค้าได้ 12 ท่าน
ชั้นบน แบ่งเป็นห้องล่ะ 2 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว
ชั้นล่าง เป็นห้องนอนรวม 8 ท่าน ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง

ราคา 9,000 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 8,500 บาท

         
   
บ้านมะลิวัลย์   บ้านสาวิตรี  

บ้านพุทธรักษา

เป็นบ้าน 2 ชั้น รองรับลูกค้าได้ 10 ท่าน
ชั้นบน แบ่งเป็นห้องล่ะ 2 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว
ชั้นล่าง เป็นห้องนอนรวม 6 ท่าน ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง

ราคา 5,900 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 5,000 บาท

 

เป็นบ้าน 2 ชั้น รองรับลูกค้าได้ 10 ท่าน
ชั้นบน แบ่งเป็นห้องล่ะ 2 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว
ชั้นล่าง เป็นห้องนอนรวม 6 ท่าน ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง

ราคา 5,900 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 5,000 บาท

 

รองรับลูกค้าได้ 6 ท่าน
แบ่งเป็นห้องล่ะ 2 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง
เตียง 6 ฟุต 3 เตียง ห้องน้ำ 2 ห้อง

ราคา 3,500 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 3,000 บาท

         
   

บ้านพุฒิพงษ์

 

บ้านโยธิน

 

บ้านริมเขา 1

รองรับลูกค้าได้ 4 ท่าน
เตียง 6 ฟุต 2 เตียง ห้องน้ำในตัว

ราคา 3,000 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 2,500 บาท

 

รองรับลูกค้าได้ 4 ท่าน
เตียง 6 ฟุต 2 เตียง ห้องน้ำในตัว

ราคา 3,000 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 2,500 บาท

 

เป็นบ้านแฝด แบ่งเป็น ห้อง ล่ะ 2 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว


ราคาห้องละ 1,200 บาท/วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 1,000 บาท

         
   

บ้านริมเขา 2   บ้านภูฟ้าใส   บ้านภูสวย
แบ่งเป็น ห้อง ล่ะ 2 คน 4 ห้อง ห้องน้ำในตัวราคาห้องละ 1,300 บาท/วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 1,100 บาท

  รองรับลูกค้าได้ 10 ท่าน
แบ่งเป็นห้องล่ะ 5 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว


ราคา 6,000 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 5,000 บาท

  เป็นบ้าน 2 ชั้น รองรับลูกค้าได้ 14 ท่าน
ชั้นบน แบ่งเป็นห้องล่ะ 5 คน 2 ห้อง ห้องน้ำในตัว
ชั้นล่าง เป็นห้องนอนรวม 4 ท่าน ห้องน้ำในตัว 2 ห้อง

ราคา 8,500 บาท / วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 8,000 บาท
         
   
บ้านริมธาร   บ้านภูผา   บ้านน้ำใส (ห้องนอนรวม)
พักได้ 6 ท่าน
เตียง 6 ฟุต 3 เตียง ห้องน้ำ 1 ห้อง


ราคา 3,500 บาท วันธรรมดา 3,000 บาท
  พักได้ 16 ท่าน
ห้องนอน 2 ท่าน 1 ห้อง
และห้องนอนรวม 14 ท่าน มีห้องน้ำในตัว 2 ห้อง

ราคา 8,500 บาท วันธรรมดา 8,000 บาท
  ห้อง 1 พักได้ 10 ท่าน
ราคา 4,000 บาท วันธรรมดา 3,500 บาท

ห้อง 2 พักได้ 6 ท่าน
ราคา 3,500 บาท วันธรรมดา 3,000 บาท

ห้อง 3 พักได้ 10 ท่าน
ราคา 4,000 บาท วันธรรมดา 3,500 บาท
         
   

ตึกยารมีเทพ   บ้านเรือนไทย   เต้นท์พัก
เป็นอาคารพัก 2 ชั้น ขนาด 14 ห้อง
พักได้ห้องละ 2 ท่าน

ราคา 1,500 บาท วันธรรมดา 1,200 บาท
 

พักได้ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว


ราคา 1,500 บาท วันธรรมดา 1,200 บาท

  พักได้ 2 ท่าน พร้อมเครื่องนอน และเครื่องอาบน้ำ


ราคา 700 บาท พร้อมอาหารเช้า
 
     
 
เฟื่องฟ้าแสงมณี รีสอร์ท เขื่อนแก่งกะจาน
666 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170